Make your own free website on Tripod.com

MISIR PİRAMİTLERİ

ve

YAPANLARIN HİKAYESİ

45 yüzyıl önce insanlık tarihinin olağanüstü başarılarından biri Mısır Çölünde ortaya çıktı. 6.000.000 blok kireçtaşı kullanılarak firavunlar için yapılan 3 kraliyet mezarı 70 yılda tamamlandı.

İşçiler modern teknoloji olmadan, yaklaşık 2 dakikada bir, her biri 2,5 ton ağırlığında taş blokları kaldırıp yerlerine yerleştirdiler.

Bu işin imkansız gibi görünmesi bazılarının, Mısır'lıların  günümüzde sahip olamadığımız bir tür gizemli bilgiye sahip olduğuna ve uzaylılardan yardım aldıklarına bile inanmalarına neden olmuştur.

Ancak artık Gize Platosu'da kumlar piramitleri kimin ve nasıl yaptıkları konusundaki eski bulmacaya ait yeni ve şaşırtıcı ip uçları ortaya çıkarıyor.

2 yüzyıl boyunca yapılan kazılar sırasında piramitler, mezarlar, tapınaklar, heykeller, güzel yazılar ve rölyefler ortaya çıktı. Peki ama bütün bunları yapan insanlar nerdeydi diyen Mark Leahner Şikago Üniversitesi'nin Doğu Bilimleri Enstitüsü'nde Eski Mısır Arkeoloji Profesörüdür. Çalışmaları sayesinde araştırmaların odak noktası tarihi eserlerden insanlara kaydı.
İlk defa ileri gelenlerin ve hizmet ettikleri kralın nasıl gömüldüğünü anlamaya çalışmaktansa burada yaşayan insanların hayatını anlamak amacıyla kazı yaptı. Leahner ve başka uzmanların son zamanlarda yaptığı keşifler piramitlerin inşaa edilişi konusundaki anlayışı tersine çevirdi. Yüzyıllar boyu piramitleri yapanların köleler oldukları düşünülüyordu. 
Ancak 1990 yılında yapılan bir keşif bu fikri bozdu. Ata binen bir turist eski mısırlılar hakkındaki araştırmalarda yeni bir dönem başlattı. Atın ayağı Firavunların döneminde kapatılmış bir mezarın kubbeli çatısından içeri girdi. İçeride sonsuzluğa açılan bir pencere vardı.
Kubbe canlı renklerle boyanmış alçıyla kaplıydı. Söz konusu kaplama çöl şartlarına maruz kalır kalmaz bozulmaya başladı. Ama kısa bir süre için bir kralın mezarı gibi parıldamıştır. Fakat burada gömülü olan kişi kral değildi, işçiydi. Gize Platosu'nun müdürü olan Dr. Zahi Havas'a göre; mezarın tasarımı ve yapım biçimi, söz konusu kişinin esir olmadığını ve hatta mezarın büyüklüğüne, kubbeli tavanın benzersiz şekline ve mezarın içeriden alçıyla kaplı oluşuna bakarak bu kişinin, bütün işçilerin idaresinden sorumlu olan adamın mezarıydı.
 

Bu adam buradaki herkesin iyi yaşamasını sağlamaya çalışıyordu. Dr. Havas ve ekibi kubbeli mezarın keşfini takip eden aylarda aynı bölgede 250'den fazla mezarı gün ışığına çıkardı. İşçiler için yapılan bir mezarlığı bulmuşlardı. Ustabaşının kubbeli mezarının çevresinde seçkin işçilerinin mezarları vardı. Büyük olasılıkla tıpkı firavunların ve soyluların mezarları gibi işçilerinde mezarları statülerine göre düzenlenmişti.

 

Dr Havas bazı mezarlarda hiyerogliflerle işçinin titrinin de yazıldığını keşfetti. Bu da Gize'yi inşaa edenlerin saygı duyulan zanaatkarlar olduğunun kanıtıydı. Dr. Havas bulduğu üç kapının da üzerinde renkli çizimler vardı. Bu çizimlerin yukarıda resimde görüldüğü gibi açıklaması mezar inşaatı müdürü demekti. Bir diğerinde ise mezar inşaatı denetçisi yazılıydı. Arkeologlar kazı sırasında işçilerin statüsünü belirten bir başka keşifte daha bulundular. Tıpkı krallar gibi inşaat işçileri de sonsuza giderken yanlarına sanat eseri alıyordu. Detaylı oymalar, hiyeroglifler ve heykelcikler bu işçilerin görünüşleri hakkında ip uçları veriyordu.

 

Dr. Havas ve ekibi daha sonra buldukları şey için hiç hazır değildiler. Sonunda piramitlerin gölgesinde modern işçiler tarihi atalarıyla yüz yüze geldi. Bu kalıntılar üzerinde yapılan tıbbi incelemeler, acı ve fedakarlıkla dolu, kelimenin tam anlamıyla insanın belini büken yoğunlukta çalışmanın söz konusu olduğu bir hikayeyi ortaya çıkardı. Bulunan kemikler üzerinde yapılan incelemelerde, mezarlarda bulunan erkeklerin çoğunun sırtına ve sırt kemiklerine ağırlık bindiği ortaya çıktı. Yani bu insanlar her gün taş taşıyordu. Piramitlerde veya mezarlarda çalışıyordu. Arkeoloji aslında altın veya Kral Tut'u bulmak değildir, Bulunan altın veya Kral Tut, bu insanların yaşam biçimleri veya diğer konular hakkında hiçbir fikir vermez.

DEVAM

Resimlerin büyük halini görmek için tıklayın

Ana Sayfa