Make your own free website on Tripod.com

Mutasyon ve Dünya Dışı Etkiler

3

Bizlerin geçmişini araştırması kadar doğal bir şey yoktur. Ancak evrenin yapısı ve insanın dünya üzerindeki varlığı halen çözülemeyen bir muamma olarak durmaktadır. Şimdiye dek bizlere sunulan bilgilerin hepsi teori ve  blki de Din kitaplarında bu konuda yeterli bilgiyi verememektedir. Oysa gözlemlerimiz bir şeylerin varlığına dikkatimizi çekmektedir ki bu da bizlerin değiştiğidir. Değişkenliği fiziksel ruhsal olarak ayırabiliriz ama en önemlisi fiziksel değişkenliklerdir. Bunu ispat etmemize gerek bulunmuyor sanırım. Aşağıdaki yapay resimleri dikkatlice inceleyelim:

resimler aynı gen üzerinden bilgisayar tarafından üretilmiştir, buradaki değişim en fazla 4 nesil sonra bir aile bireyinin benzer kopyalarını gösteriyor. İnsanın embriyo döneminde anne karnında kan dolaşımı yolu ile başlayan etkileşim, daha sonraları yerini daha geniş alanlara bırakıyor. Beslenme,solunum ve sosyal ilişkiler gibi geniş çerçevede devam eden etkileşim, ölüm zamanı gelinceye kadar devam eder. Etkileşimde, uyumun uyumsuzluğa dönüşümü ölüm olarak adlandırılır. Her insan hücresi veya bizler gibi canlıların hücreleri, çevreleri ile ilişkisini hücre zarı vasıtasıyla sağlar. Her hücremiz doğrudan temas, salgıladıkları kimyasal maddeler ya da elektriksel impulslar yoluyla, komşu hücreler veya uzaktaki hücre ve hücre gruplarıyla iletişim halindedir. Hücrelerimiz zarlarına yerleşmiş,  protein yapılı alıcılar, gelen mesajları hücrelere iletirler. Hücrenin bir nevi anten vazifesini gören zardaki alıcı proteinler (reseptörler) ile gelen mesajlar, hücre tarafından değerlendirilmektedir ve ardından  hücre kendine  uygun olan davranışı sergiler. Hücrenin çevresi ile ilişkisi,  hem çevrede ortaya çıkan değişimlere ayak uydurması hem de günlük yaşamı yönüyle gereklidir .Şimdi bu izahı bilimsel olarak ispatlamaya çalışacağım. Aşağıdaki resim bir dizi değişikliği size gösterecek.

Bu resim dizisi New York suç kayıtlarından derlenmiş olan J.R adlı bir kişinin 1983 yılındaki ilk sabıka kaydından 19997 yılındaki son sabıka kaydına kadar olan süre içersinde geçirmiş olduğu evrimi bütün gerçekliği ile göstermektedir. 14 sene içersinde yukarda belirtmeye çalıştığım etkileşimlerin bu kişiyi ne şekilde etkilediğini rahatlıkla görebiliyoruz. Peki yukarıdaki resmin sahibi 1997 yılında bir çocuk sahibi olsaydı ?. İnsanlar Kar'ın gözlerini kamaştırmasından dolayı daima gözlerini kısarlar veya doğal olarak gözlük takarlar ama Eskimoların gözleri çekik ve kısık değil midir. Eskimoların cilt yapısında bize göre değişiktir, yani çevreye uyum sağlamıştır. İnsanın çevresine uyum sağlayarak fiziksel görüntüsünde değişimler olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu değişimin kaç senede ne kadar olabileceği DNA genetiği üzerinde çalışma yapan kişiler tarafından bilinmektedir. Bundan 500 veya 1000  yıl sonra dünyada yaşayan insanların genel görünümünde büyük değişiklikler olacağı kesindir ama Dünyalılar yani bizler hep aynı genetik yapıya sahip olabilir miyiz, aramıza bir şekilde  yabancılar karışmış olabilir mi, resim, genetik formasyondaki bozulum mu yoksa bir mutasyon mudur?

 

devam