Make your own free website on Tripod.com

Mutasyon ve Dünya Dışı Etkiler

4

Bugün insanın geçmişi hakkında araştırma yapan bilim adamları hedef olarak Afrika kıtasını gösteriyorlar.Afrika bugünkü insanın ana vatanı olarak görünüyor.Avrupada ise o zamanlar neandanterler yaşıyorlar.Tabi bütün buluntular bilimsel varsayım adı altında toplanıyorlar ve evrende sadece dünyamızda yaşam olduğu fikri ile gelişmiş.Bazı bilim adamları ise dünyamızdaki yaşamın Evrenin uzak köşelerinden birinden dünyamıza çarpan bir kuyruklu yıldız veya benzeri bir gök çismi ile başlamış olabileceğini düşünüyorlar.ama bütün bunları bir kenara bırakalım genetik formül sanki bir tek yerde üretilmiş gibi benzer özellikler gösteriyor.Mutasyon ise, evrimi sağlayan, canlıları geliştirebilen bir etken olarak tanıtılmaktadır.Oysa mutasyon,canlıları evrimleştirmek bir yana onlara en çok zarar veren olaylardan bir tanesi gibi görünmektedir.Mutasyon DNA yapısındaki değişikliklerdir.Bir çok etken bu değişikliği yapabilir.İnsanlar kendi icat ettikleri makina ve cihazların etklerinde kalmakda birbirini takip eden uzun yıllar  vücüt formlarında ve belkide beyin yapılarında değişiklikler olmaktadır.Örneğin hepimiz için tehlike arzeden radyasyon insan vcudu üzerinde aşağıdaki etkileri yapabilmektedir:Beyin ve merkezi sinir sisteminin yüksek dozda radyasyona maruz kalması vücutta kasılmalara, halüsinasyonlara ve sonunda da birkaç gün içinde ölüme yol açar. Göz merceği radyasyona aşırı duyarlıdır. Hücreler ölünce göz saydamlığını kaybeder, katarakt oluşur.Kusma ve diş eti kanaması, yüksek dozda radyasyon alımının bir işaretidir. İç kanama ve kan damarlarında meydana gelen hasar kendisini derideki kırmızı noktalar olarak belli eder. Mide bulantısı ve kusma radyasyondan birkaç saat sonra ortaya çıkar. Midedeki hasarın sonucu ölümdür. Doğmamış çocuklarda en büyük hasar beyinlerinde görülür.Yumurtalıklardaki hasar gelecek nesilleri ve bireyin üremesini etkiler.Kemik iliğinin zarar görmesi sonucunda vücudun hastalıklara karşı savaşan bağışıklık sistemi çöker.Düşük dozlarda Radyasyona maruz kalmış kişilerde ölüm olmasa bile aynı aile yapısında ,daha ilerki generasyonlarda bozuk veya deformasyona uğramış kişiler meydana gelebilir.Burası kesindir ki,insan şeklindeki değişim halen devam etmektedir.aşağıda göreceğiniz resimler böyle bir mutasyonun kanıtı sayılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

devam