Make your own free website on Tripod.com

Mutasyon ve Dünya Dışı Etkiler

2

 

diğer canlılar ile karşılaştırılınca, insanlar kısa zaman önce görünmeye başladılar. İnsana benzer yaratıkların varlığını fosil kalıntılarından biliyoruz. Bunlar takribi 6 milyon yıl evveline ait. Fakat bizler gibi insanın orijini sadece 30.000 yıllıktır. İnsansı yaratıkların ilk tipi  Australopithecus dur. Anlamı güneyli maymun olabilir veya benzeri. Bunun sebebi ilk defa Güney Afrikada bulunmuştur. Oldukça meşhur olan bu fosil dişi dir (tahminen 25 yaşında) ve ismine "Lucy" denmiştir. 1970 de Etyopya, Hadar da Donald Johanson ve  Tom Gray tarafından bulunmuştur. Bu insanımsılar yaklaşık 1 metre boyunda, büyük beyinli ve ayakları üzerinde yürüyebilir özellikler göstermektedirler. Bulunan  fosilin resmi aşağıdadır.

bilinen türler:

Ardipithecus ramidus
Australopithecus anamensis
Australopithecus afarensis
Kenyanthropus platyops
Australopithecus africanus
Australopithecus garhi
Australopithecus aethiopicus
Australopithecus robustus
Australopithecus boisei
Homo habilis
Homo erectus
Homo ergaster
Homo heidelbergensis
Homo neanderthalensis
Homo sapiens

Bu türlerin değişiminde etken olan faktörlerden en önemlisi tahminen çevreye uyum göstererek gelişim olabilir ama başka etkilerde  mutlaka olmalıdır, örneğin radyasyon. Radyasyon ve gamma ışınları her tür canlı üzerinde büyük etkiler yapmaktadır. Örneğin, Türkiye' de bazı bilim merkezleri Susam bitkisi üzerinde denemeler yapmışlar ve neticede değişim tespit etmişlerdir

 

devam

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ref:

AL 288-1-Australopithecus afarensis (http://www.talkorigins.org/faqs/homs/lucy.html )/American Museum of Natural History. The First Humans [volume 1 of The Illustrated History of Humankind].Harper Collins, 1993./Andrews, Peter, and Christopher B. Stringer. Human Evolution: An Illustrated Guide. University Press, 1989./Berger, Lee. "The Dawn of Humans: Redrawing Our Family Tree?" National Geographic 194 (August 1998): 90-99/Bordes, Francois. A Tale of Two Caves. Harper and Row, 1972./Caird, Rod and Robert Foley, scientific ed. Apeman, The First Story of Human Evolution. S&S Trade, 1994. Based on the A&E television series./Cartmill, Matt. "Lucy in the Sand with Footnotes," Natural History (April 1981):90-95