Make your own free website on Tripod.com

2

 

 

Tuneller arasında bulunan dev taşlar,güvenlik sağlamak amacı ile kapatılmaktadır,bu taş aslında küçük sayılabilir

bu taşı yerinden oynatabilmek.. ve içerden üzerine kapatabilmek ..ya çıkarken kim açıyor.?

 

 

 

  Kaymaklı

Yeraltı şehirleri bu günkü modern şehir altında etrafa yayılmakta ise de henüz tam olarak bir çok bölümü tespit edilememiştir. Eski ismi Soandus olan Kaymaklı yeraltı şehri bugünkü Kaymaklı'nın ortasın da yükselen ve halk arasında Kaymaklı Kalesi de denilen kısmın altında da devam etmektedir. Kaymaklı yeraltı şehri bir apartman tarzında düzenlenmiş havalandırma bacaları etrafında toplanan her ailenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek oda, depo, salon, ibadet yerleri ve henüz anlayamadığımız bir çok kısımdan meydana gelmiştir. Birinden diğerine geçilebilen 7-8 kattan ibarettir. Geçitler emniyet bakımından bir yatak üzerinde hareket eden büyük taşlarla kapatılmaktadır. Odalardan birinde kayalara oyulmuş bir altarın bulunması burasının ibadet için kullanıldığını
göstermektedir. Depo kısımlarında şarap ve zahire saklanmaya mahsus yerler, yatak odalarında kayalara oyulmuş yatak yerleri, mutfak mahalleri ve buralarda et kesmeye ve pişirmeye mahsus ocak yerleri görülür. Buralardaki yeraltı şehrinde yaşamayı elverişli kılan şeylerden biri de havalandırma bacalarıdır. Yeraltı mekanları umumiyetle burada da havalandırma bacaları etrafında toplanmaktadır. Bunlar aynı zamanda su kuyularıdır. Yakın zamana kadar Kaymaklı'nın su ihtiyacı bu kuyulardan sağlanmakta idi. Kaymaklı ile Derinkuyu arasında bir yeraltı yolu ile bağlantı bulunduğu söylenmektedir. Özkonak yeraltı şehrinin şimdiye dek hiç keşfedilememiştir. Diğer bir yeraltı da Göstesin'dedir.Göstesin köyünün güneyine doğru 2 km. kadar uzağında geniş bir ören yeri bulunmaktadır. Buranın uzunluğu 2 km. ve genişliği de 1 km.'ye yakındır. Batı tarafında içinde mezarlar ve kilise
bulunan ve ören düzlüğünde yüksekçe durumda kayalık bir kısım vardır.Bugün terkedilmiş durumdadır. Buradaki yeraltı tesislerinden bir kısmı ortası iki sıra kayadan oyulma direkli, takriben 40 m. uzunluğunda 9 m. genişliğinde bir galeridir. Bir taraftan yonu taşı ile hazırlanmış, şiveli bir giriş kısmı bulunduğu gibi, başka bir taraftan da yeraltının diğer kısımlarına geçilebilen bir menfezi görülmektedir. Üstteki ören düzlüğünden buraya açılmış delikler de vardır. Bu kaya içi tesisi ören düzlüğünden 1 m. kadar aşağıdan başlar. Üzerinde durulması gereken yeraltı şehirlerinden biri de Mucur'da bulunuyor Mucur'da İmar planının tatbikatı sırasında yol açılırken bulunan yeraltı şehri
Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirlerinin gördüğü rağbet üzerine alakayı çekmiş ve yapılan çalışma ile de burası da temizlenerek ışıklandırılmış ve ziyarete açılmıştır.Mucur'daki yeraltı şehri de kaymaklı tipinden olup dört kattan oluşmakta,su ihtiyacı yeraltı şehrindeki yeraltı akarsuyundan temin edilmektedir. Nevşehir ili merkezine bağlı kurugöl Köyünde bazalttan oluşan Ovaören ismi verilen tepe içindeki yeraltı şehri de kaymaklı tipinde olup
yeraltı şehrinin su ihtiyacı 4 km. mesafedeki bir kuyudan temin edilmektedir. Kuyu civarında yeraltı şehri sakinlerinin yer üzerinde ikamet ettikleri bir şehir kalıntısı da mevcuttur. Diğerlerinden farklı olarak Tatalarin yeraltı şehrinde,tuvalet ve mutfak bölümleride bulunmaktadır. Bu şehrin kilisesi olan Tatlarin'de ortaya çıkarılan freskler oldukça iyi durumdadır.
Gümüşkent,acıgöl,Gesi'deki yeraltı şehirleri de kaymaklı tipinde olmakla beraber ayrı özellikleri vardır.

Devam                                                                       Ana Sayfa