Make your own free website on Tripod.com

Star Wars (yıldız savaşları) mı?

Time Wars (Zaman savaşları) mı?

UZAY ZAMAN DİLİMLERİNDEN BİRİNDE, BİR
EFSANE ANLATILIRDI...İYİ İLE KÖTÜNÜN ASIRLAR SÜREN AMANSIZ SAVAŞINI ANLATAN BU
EFSANE, İNSANLIĞA YAPTIKLARI ONCA KÖTÜLÜKTEN SONRA, UZAYDA HAPİS OLDUKLARI ISIZ
VE SOĞUK KOLONİDE KÖTÜ BİTECEK OLAN SONLARINI BEKLEYEN BİR GRUP İNSAN
VARDI.. ASIRLAR BOYUNCA GENETİK SOYLARINI KARIŞIMA UĞRAMADAN KORUMUŞ VE
İNANÇLARINDAN DOLAYI ,KENDİLERİNİ DİĞER İNSANLIKTAN ÜSTÜN KABUL EDEN BU KAVİM
,SINIRSIZ AÇ GÖZLÜLÜKLERİNİN DİYETİNİ ACI BİR ŞEKİLDE ÖDEMEYİ BEKLERKEN DÜNYAYA
HÜKMETTİKLERİ, O ALTIN ÇAĞI VE ATALARININ ZİRVEDE OLDUKLARI YILLARI
ANMAKTAYDILAR.. ASLINDA BU YILLAR, ONLAR İÇİN SONUN BAŞLANGICIYDI DA
AYNI ZAMANDA...Yıl 2050, ŞİRKETLER KONSORSİYUMU bir çatı altında
birleşiyor ve tek Merkezli dünya hükümetini ilan ediyor ( BÜYÜK ŞİRKETLERİN
EVLİLİKLERİYLE OLUŞMUŞ 200 BÜYÜK DÜNYA DEVİ ŞİRKET, ZATEN BÖLGESEL OLARAK
YÖNETTİKLERİ DÜNYAYI, MICROSOFT ADINDA Kİ BİR ŞİRKETİN YÖNETİMİ ALTINDA
GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR ) yaklaşık elli yıldır GLOBALLEŞME konferansları adı
altında yapılan oturumlarla, insanlık bu tek merkezli dünya hükümetine
hazırlanmıştı...

Kaynakların sınırsız bir aç gözlülükle tüketildiği
ve insani değerlerin basite indirgendiği, bu (xxx) yıllar boyunca , bilgeliğin
ve estetik değerlerin açlığıyla yaşamak zorunda bırakılan insanlık, sonunda,
kendi içinden çıkardığı ( KUTSAL METİNLERİN ASIRLAR ÖNCE MÜJDELEDİĞİ ) BİR
LİDERİN önderliğinde kurtuluş savaşına girişiyordu... Bu on yıllar
sürecek ve insanlığın yeniden yapılanmasına yol açacak  Savaştan sonra,
geçmişte yapılan hatalardan ders alan insanoğlu, Keşfine giriştiği uzayda da
,elinde ki kaynakları ve gücü tüm insanlığın faydasına kullanmayı öğrenecek
ti...TABİ TARİHİN YENİDEN TEKERRÜR ETMEYECEĞİNİ KİMSE GARANTİ EDEMEZDİ...
Bu mücadele hiçte kolay olmamıştı... Çünkü kendilerini bekleyen kötü kaderi
değiştirmek ve hiç gerçekleşmemesini hedef edinmiş , ZAMAN AŞIRI mücadele veren
bir grup ile verilmişti aynı zamanda bu savaş... Bu kavim yenilgiyi kabul
etmeyerek, Orion kuşağında ki bir paralel evren kapısından (Star Gate)
,evrenimize giriş yapan Ve kültürleri sadece yok etmek üzere kurulu olan,
iki savaşçı insan dışı yaşam biçimiyle { YECUC  MECUC yada kendi
lisanlarıyla GOG ve MOGOG } müttefik bile olabilmiş ,gezegeni ve kolonileri
istila etme teşebbüslerine yardımcı olacak kadar çılgınlaşa bilmişlerdi.
İnsanlık kendi iç savaşı yetmiyormuş gibi bu çok savaşçı Orionlular ile
de savaşıp onları püskürtmek zorunda kalmışlardı... . SAVAŞ
ŞARTLARINDA GELİŞTİRİLEN VE KURTÇUK TÜNELLERİ İLE UZAY ZAMAN BÜKÜLMESİNİ
GERÇEKLEŞTİRE BİLEN İYON TEPKİMELİ UZAY GEMİLERİ SAYESİNDE UZAY ZAMANDA
ATLAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMEYE BAŞLANMIŞTI..Tabi bu güç, başlangıçta kontrolsüz
denendiği için bir sonuç alınamamıştı, hatta 4 Temmuz 1947 de New Mexico
Rosewell olayında olduğu gibi kazalar da gerçekleşmişti... Ama ilerleyen
dönemde " Birleşik Şirket Kuvvetleri " Bu gücü kendi çıkarlarına kullanmak için
bir birim oluşturdu ... İlk denemelerde mutandlar ve androidler (Hibritler)
kullanılmıştı...Daha sonra bu zaman yolculuklarını yapabilme yetkisine sahip
,yedi kişilik bir ekip kuruldu ( o zaman diliminde, kimlikleri çok gizli
tutulan bu ekibin adı "Seven Slayer Of Lucifer" dı) AMAÇLARI GEÇMİŞTE
KRİTİK NOKTALARI ELE GEÇİRMEK VE DEĞİŞİK ZAMAN DİLİMLERİNE ,ÖZELLİKLE 19.
YÜZYILIN SONU VE YİRMİNCİ YÜZ YILIN BAŞINA, ÖNCEDEN BİLGİYLE DONATILMIŞ
CENİNLER EKİP, BUNLARIN KRİTİK NOKTALARA GELECEK BİLİM ,SANAT ,POLİTİKACI, ASKER VE İŞ ADAMI OLMALARINI SAĞLAMAKTI. BU PLANIN BİR AYAĞI BAŞARIYLA
İŞLEDİ Albert EINSTAIN, Karl MARKS, Imanuel VELIKOVSKI, Wolf MESSING, Sigmund
FREUD, Josef STALİN, Adolf HİTLER, Stahl (Benjamin Disraeli Levi-Stahl),
Theodor HERZL, Darwin, Nostradamus BUNLARDAN EN ÖNEMLİ OLANLARIYDI.
BUNLARDAN BAZILARI, DOĞUŞTAN KONTROL ALTINA ALINAN BEYİNLERİNE, YÜKLENEN
ÖDEVLERİ YERİNE GETİRMİŞLER, BAZILARI YANİ "SEVEN SLAYER" (kısaca SS) İSE ONLAR
İÇİN GELİŞECEK KADER VE TESADÜFLER DİZGİSİNİ SAĞLAMIŞLARDI VE GEREKLİ YARDIMIDA
TABİ Kİ...


                                                      

Ayrıca bu gizli harekatın delil yok edicileri olarak "SİYAH
ELBİSELİ ADAMLAR" (Man In Black) adında bir androidlerden oluşan ekipte,
temizlik işlerini gerçekleştirmekteydi.. 20. VE 21. yüzyıl boyunca uzaylı
gördüklerini iddia eden insanlar, siyah elbiseli adamların delillerini yok
ettiklerini iddia edeceklerdi... BU ARADA İNSANLIK YANİ KONFEDERE GÜÇLER
BOŞ DURMADI, KENDİ ZAMAN POLİSLERİNİ KURMUŞLARDI BİLE VE AÇ GÖZLÜ TARAFIN
OYUNLARINI BAŞARABİLDİKLERİ ÖLÇEKTE BOZMAK İÇİN BİR KARŞI OPERASYON GRUBU
OLUŞTURACAKLARDI.. BU GRUBUN ÜYELERİ BİLİM ADAMI VE ASKERLERDEN KURULU ÖZEL
KİŞİLERDİ...Bu uzay-zaman polislerini açmadan önce, Onlar için
kullanacağım isim ve betimlemeleri sizlere etimolojik açıdan deşifre etmeye
çalışacağım.. Zul'Karneynler (Thule Quarneynler) Geleceğin
konfedere güçlerinin güçlü (Mighty) lideri ve insanlığı kaos dan osmos a
çıkaracak ,kutsal metinlerin müjdelediği son bilge (alim insan) ve onun üst
düzey kurmayları, karşı bloğun oyunlarını bozmak ve insanlığı gelecekte ki bu
amansız mücadeleye hazırlamak için görevlendirecekleri, seçilmiş
grubun adı dır ZUL'KARNEYNLER... İki zamanlı anlamına gelen bu isim aynı
zamanda son ve korunmuş tek Tanrı mesajı olan Kur'an da da
geçmektedir... Öncelikle bu kelimenin açılımını yapmakta fayda var..Thule;
(Arapçadaki zul ile okunuşu aynıdır) İzlanda efsanelerindeki batık kıtanın
adıdır..Bu ada efsanede Thule-Karnak diye geçmektedir..Bu efsane kayıp MU
uygarlığı ve o medeniyetin gizemlerini içerir...Thule yakın tarihte
karşımıza, 1919 da Almanya'da kurulmuş bir bilim kulübü nün adı olarak
çıkmaktadır..Ancak bu bilim adamları kulübü, ilerleyen dönemde nazilerin eline
geçince siyasal bir yapıya bürünmüş ve misyonunu yitirmiştir.. Kayıp uygarlık
MU ile bilindiği gibi o yıllarda Büyük önder M.K.Atatürk'te bir süre
yakından ilgilenmiştir. Bu büyük tufan öncesi uygarlığın, üzerinde en çok
durulan gizemi, MU lu rahiplerin zihin kontrolü üzerine ulaştıkları üst seviye
üzerine anlatılan efsaneler olmuştur... Bu eski Norman efsanesi Thule Karnak ta
kayıp bu ada ve medeniyet ile ilgilidir aynı zamanda.. Ayrıca KARNEYN
Wikinglerin savaş tolgalarının ismi olmakla beraber, Bu çift boynuzlu miğfer
sembolü, aslında bizlere bir başka çağrışım daha yapmaktadır.
Müslümanların ilk camisi olan Mescid-i Takva ,622 senesinde Medine-Kuba da
yapıldığında ,Müslümanlar Hz.Muhammed' den bir sembol istemişler, O da
orada bulunan Hıristiyan haçını almış ve iki tarafını bükerek, o hacı W harfi
haline getirmiştir. Müslümanlar bu çift boynuz işaretini sordukların da ,Hz.
Muhammed  onlara bu sembolün Zul'karneyn sembolü olduğunu
söylemiştir..Bu W * sembolü zamanla Arapların eski sembollerinden ve
putlarından olan Hilal e devşirilmiştir..( Zaten hala İstanbul'un
eski camilerinin şerefelerine bakarsanız, bu liyr çalgısını andıran sembolü
göreceksiniz..) Kısaca Zul'Karneyn (Thule'Quarneyn) kelimesi
Thul'Karnaklıları bize işaret etmekte..Kur'an-ı Kerim de Kehf
suresinde özel olarak tanımlanan Zul'Karneyn ise insanlığın geçmişine
saldıran Yecüc - Mecüc adlı insan dışı yaşam biçimlerinin istilasını,
teknolojik açıdan daha güçlü olunacak olan, gelecek zamana erteleyen özel bir
uzay-zaman amirali dir..Ve diğer Zul'Karneynler içinde özel bir konumu
vardır.. Kehf aslında uzay-zaman aberasyonlarını tanımlayan bir kelimedir ve bu
sure tamamen zamanda yolculuk eden ,Hıdır-Hızır, ZulKarneynler ve bizim
destansı tarihte yedi uyurlar diye bildiğimiz ama sayıları Zul'Karneynler
gibi belli olmayan, uzay-zamanda 309 yıl ileri giden Kehf ashabı ile
ilgili anlatımlar ile doludur... ;Tüm bunlar ile anlatmak istediğim
aslında Zul-Karneyn kelimesinin çift zamanlı insanları anlatmasıdır...Kehf
suresine baktığımızda, tüm anlatılan olay ve olguların çift zamanlı
olduğudur..Sadece katımızdan en yüksek bilimi alan kişi diye tanımlandırılan
(Hızır ) insanın durumu diğerlerinden farklıdır..Hızır çift
zamanlılardan öte, uzay zamana dehr giren bir teknolojiye ve bilime
sahiptir...(Bu ayrıca ele alınacak bir konu)... İşte karneyn (Quarneyn)
kelimesinin etimolojik sırrı aslında, bilimde WORM HOLE (kurtcuk tünelleri)
denilen ve uzay zamanı iki noktada birleştiren (uzayı-zamanı o iki noktayı
birleştirecek biçimde, büken ) bir teknolojiyi ifade etmektedir.. Peki kim bu
Zul'Karneynler?? ve ne tür bir uzay zaman taşıtı ve teknolojisi ile
geçmişe yolculuk ettiler ...?

Ana Sayfa