Make your own free website on Tripod.com

Ortaçağı Bir Göktaşı Başlattı

 
İngiliz bilim adamı Prof.Mike Bailie'ye göre,1500 yıl önce Dünya'ya 
parçacıkları düşen bir kuyruklu yıldız,Roma İmparatorluğu'nun gerçek sonu 
oldu ve Ortaçağ karanlığını başlattı.
      Gökyüzünden gelen bu felaket,kuraklık,açlık,ve vebaya yol açarak,Avrupa nüfusunun 
üçte birini yok etti.İtalya'yı alarak Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurmak isteyen 
1.Justinianu'nun hayalleri de bu felaketle yıkıldı.

Ya Volkan Ya Meteor

Londra'da yapılan bilim derneği festivalinde konuşan Prof.Mike Bailie,bu iddiasını ağaçların halkalarında görülen anormalliğe bağlıyor.Baili'ye göre M.S.540 yılında Kuzey Avrupa'dan Sibirya'ya,Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya kadar,ağaçların büyüme hızında anormal bir yavaşlama görülüyor.
        Bailie,bilinen dünyanın önemli bir bölümünü etkileyen bu kuraklığa olağandışı bir olayın neden olmuş olabileceğini öne sürüyor.Bir ihtimal,büyük bir volkanın faaliyete geçmesi.Volkanik küller atmosferi kaplayarak gökyüzünü karattı ve Dünya karanlıkta kaldı.Ancak o döneme ait yazılı kaynaklarda böylesine bir kayıta rastlanmıyor.
        İkinci ihtimal ise,o dönemde dünyanın yakınından geçen bir kuyruklu yıldızın parçacıkları, Dünya'ya düşerek felaketlere yol açtı.Meteor parçaları atmosferi kaplayarak,güneş ışınlarının Dünya'ya ulaşmasını engelledi.Ekinler,tarlalar telef oldu,açlık ve salgın hastalıklar başladı. İmparator Justunian'ın Roma İmparatorluğu'nu yeniden toparlama girişimi ise bu felaket yüzünden tarihe karıştı.  

Tarihi kayıtlarda ve efsanelerde,gökyüzünden büyük bir felaketin geldiği anlatılıyor.540 yıllarında ölen Kral Arthur ile ilgili efsanede,Galya'da görülen bir kuyruklu yıldızın gökyüzünü ateşle kapladığı ve ortalığı çöle çevirdiği anlatılır.Akdenizli ve Çinli astronomlarda gökyüzünde 530'lu yıllarda anormal bir meteor yağmuru olduğu yolunda kayıtlar var.

Tarihçiler Araştırsın

Belfast'taki Queen Üniversitesi'nde araştırmalarını yürüten Prof.Bailie;
        "Kuyruklu yıldızla tam bir çarpışma olmadı,zaten olsaydı biz şimdi burada olamazdık.Muhtemelen kuyruklu yıldızın parçacıkları Dünya'ya isabet etti.O dönemde halk tarımla geçiniyordu.Hava sıcaklığında birkaç derecelik oynama,peş peşe yaşanan kötü hasatlar,ciddi problemler yaşanması için yeterli" diyor.
        Prof Bailie,tarihçilerden yazılı kayıtlarda böyle bir faciayla ilgili ifadeler yer alıp almadığı konusunda kendisine yardım etmelerini istedi.Bailie,"Bana kalırsa satırlar arasında gizli bilgiler var.Tarihçilerden bu olayların yaşandığını kabul etmelerini ve olaylara bir de bu gözle bakmalarını istiyorum" dedi.


Ana Sayfa