Make your own free website on Tripod.com

 

3

 

 

237 satırlık kitabe,dev kaya kütlelerinin üzerine oyulmuş ,ve büyük bir bölümü okunabiliyor.

 

 

 

 

Bu bölümde TUBITAK tarafından dağ hakkında ne tür planlar yapıldığını görebilirsiniz.

 

 

Antiokhos I ise kommenege krallığına en parlak 
dönemini yaşatmış, İsa'dan önce 69-36

timülüs esrarı sürüyor.

 

MÖ 162-MS 72 yılları arasında Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep sınırları içinde kalan bölgede, 234 yıl boyunca  Kommagene Krallığı  hüküm sürdü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ref :international nemrut faundation

Antiokhos  halkını bir noktada buluşmaya çağırıyor. Bunu heykellerin arkasına yazdırdığı 237 satırlık kitabede dile getiriyor. Doğu Teras'a tam olarak önden baktığınızda geniş bir u şeklinde üzeri açık bir yapıya rastlanıyor .U'nun tam önünde dört köşe, tahminen 6 kademeli bir düzlük bölüm var. Bu alanın üzerinde herhangi bir yapı bulunmuyor, yükseltilmiş bir sahne gibi. Bunun tam olarak karşı tarafında ise yanlarından merdivenle çıkılan, iki ana kademesi olan ve birinci alt kademede bazı astrolojik tabletler bulunan bir bölüm var, hemen onun üzerindeki kademede ise dev heykeller olması gerekiyor. Bu heykellerden en baştakinin krala ait olabileceği söyleniyor.

En üstteki resim'e bakın. Resimde alt kademenin yıkılmış olduğu görülüyor. Alt kademede durması gereken tabletler ise üst resimde görülüyor, şimdi başka yerlerdeler. Mekanın sağ ve sol taraflarında ise

birer kademeli , ve tahminen arkaları aşağıdaki tasviri resimde görüldüğü gibi yükseltilmiş, oturma yerleri bulunan veya üzerlerine bir şeyler konan kare şeklinde bölümler bulunuyor.

Eğer tahminlerimiz bizi yanıltmıyorsa burası bir gözlem yeri olabilir mi acaba?. Tubitak'ın neden burası ile ilgilendiğini düşünürsek, bu yapının da o zamanlar bir gözlem evi olarak düşünülmüş olma ihtimali bence çok kuvvetlidir. İşte bunu kanıtlayabilecek  deliller:

Aslan burcunu simgeleyen kabartma

Batı Terası'ndaki Aslanlı Horoskop bilinen en eski horoskoptur ve önümüzdeki 25,000 yıl içinde bir daha görülmeyecek bir konstelasyonu tasvir eder. Aslanlı Horoskop 1.75 x 2.40 metre boyunda ve 0.47 kalınlığında bir taş kabartmadır. Sağa doğru yürümekte olan bir aslanı betimler. Aslanın gövdesinde 19 yıldız vardır. Her yıldız sivri uçlu sekiz ışından oluşur. Konumlarındaki küçük değişiklikler dışında, bu yıldızlar Eratostenes’in Ephemeris’inde tasvir ettiği Aslan Konstelasyonu’nu temsil eder. Aslanın boynunda, yeni ayın sembolü hilal vardır. Hilalin hemen üstünde Regulus (Kral) yıldızı parlar. İnsanlık tarihi boyunca Regulus yıldızı krallarla özdeşleştirilmiştir. Kopernik “Rex”e ithafen bu yıldıza Regulus adını vermiştir ki bu Ptolemeus’un “Basileos”u ile aynıdır. Aynı yıldız antik Akad’da Amil-gal-ur (Gökkubbenin Kralı); Babil’de Sharu (Kral) ve antik Pers’te dört kraliyet yıldızının lideri kabul edilmiş ve Miyan (Merkez) adını almıştır.

Aslanın üstünde de her biri 16 ışından oluşan üç adet yıldız görülür. Bunlar yıldız değil gezegendir. Soldan sağa: Mars, Merkür ve Jüpiter. Her birinin üst kısmına Yunanca isimleri kazınmıştır:

Aslanlı Horoskop adı geçen göksel cisimlerin bir anlık konumlarını tasvir etmektedir. Peki ama hangi andır bu? Jüpiter’in yörüngesini tamamlaması için 12, Mars’ın iki ve Merkür’ün bir yıla ihtiyacı olduğunu, Ay’ın ise yörüngesini bir ayda tamamladığını bildiğimize göre horoskoptaki yavaş gezegenlerin yani Jüpiter ve Mars’ın yılı, Merkür’ün ayı ve Ay’ın da günü gösterdiği ortaya çıkıyor. Seçimde ilk olarak Jüpiter’in Aslan Konstelasyonu’nda yer aldığı yıllar belirlenmiş ve bunlar arasından Mars’ın da yörüngenin aynı tarafına doğru ilerlediği yıllar seçilmiş. Aynı hesaplar Merkür için de yapılmış. Kullanılan ikinci kriter gezegenlerin Aslanlı Horoskop’a göre Mars - Merkür - Jüpiter şeklinde dizilmiş olmalarıdır. Sonuç olarak İ.Ö. 109 yılının 14 temmuzundaki konstelasyon seçilmiştir. Normal şartlar altında Merkür’ü dünyadan çıplak gözle görmek mümkün değildir. Ancak bu özel günde Merkür güneşten en uzak konumuna ulaştığı için yeryüzünden kolaylıkla seçilebiliyordu. Güneşin doğuşuyla ayın batışı arasındaki zaman farkı yaklaşık 17 dakikaydı. Eğer Ay - Kral Yıldızı buluşması dağın tepesinden görülebildiyse bu ancak çok kısa bir süre için,  Ay’ın gerçek yerel saatle 19:37’de batmasından hemen önce olmalıdır yani yıldız ve gezegenlerin Aslanlı Horoskop’da betimlenmiş konumlarını almalarından sadece bir kaç dakika önce. Bu özel ve istisnai fenomen sadece konstelasyonun oluştuğu tarihi değil aynı zamanda kesin saati de (19:37) hesaplamamıza imkan veriyor ki bu müthiş şaşırtıcıdır. “Böylesine bir kabartma göksel cisimlerinin konumlarını ancak çok kabaca tasvir edebilir, ”diyen bilimadamı Puchstein bu son derece ayrıntılı hesapların Aslanlı Horoskop’da yer aldığını öğrenebilseydi herhalde çok şaşırırdı.

Şimdi sizi Nemrut'un değişik bir yönüne götürüyoruz:

Pliny (M.S.79 roma yazarlarından ,Zoroaster'i tanımlıyor) "ıssız bir yerde kurduğu bir yıldız gözlem evinde süt ürünleri ile beslenerek yaşıyordu"

M.S. I. yüzyıl , Clemens Romanus; "Zoroaster  Nemrut'tur" teorisini ortaya atıyor.

M.S. 2.yuzyıl Pseudo Clementine,  Nemrut-Zoroaster astrologdur, gözlem evinde yıldızları gözlerken yıldırım çarpması sonunda öldü, Yıldızlar tanrıların evleridir, gözlemlendiklerini anlayınca onu cezalandırdılar, 

Yıldızlı havada hiç şimşek çakar mı? Zoroaster  kimdir. Bu ZARAHUSTRA dan başkası değildir........yunan ve roma yazarları kendisine zoroaster demektedirler. Bir başka kaynağı size aktarıyoruz:M.S. 2.yuzyılda yazılan  ve Rufulus'un latinceye tercümesini  yaptığı "Clementinae Recognitiones" adlı kitapdan  bir bölüm, "Zarathustra Nuh Peygamber'in ailesinden Mesraim'dir,  Magu şefidir (magu, bildiğimiz Maji veya büyü anlamındadır)  O, halkını etkilemek için yıldızları ve onların ruhlarını kontrol altına alabilir. Sonunda bir yıldızın yöneticisi tarafından  yıldızların kontrol edebilmesine kızılmış, bu "başbüyücü"den bir ates dalgası gönderilerek öc alınmıştır. "Yine aynı yazara göre zarahustra tarafından çok etkilenmiş olan Persler(iran) yıldızlar tarafından yakılan zarahustranın küllerini alarak tanrılaştırmış ve tapınmışlardır. Bu sebeple "yasayan yıldız" anlamına gelen "Zoroaster" olarak da bilinmektedir.yukarda resmi görülen aslan kabartmasının  üzerindeki yıldız işaretleri defalarca tekrarlanmaktadır. Gördüğünüz gibi nemrut oldukça erarengiz bir yer,  her dönem çehresi değişiyor. Şimdi en garip gözlemi  beraberce inceleyelim.

Devam                                                                           Ana Sayfa