Make your own free website on Tripod.com

Mutasyon ve Dünya Dışı Etkiler

14

 

Bundan 3000 yıl evvel, kökenleri hala tartışma konusu olan Mısırlıların Amerika Kıtası ile bile ticaret yapan bir tekniğe sahip kişilerle irtibatta olduklarına dair kanıtlar vardır. Bunun örneklerini Esklerden İzler adlı yazı dizimde bulabilirsiniz. Hepsinin üzerinde tartışılır sanırım ama yeni keşfedilen bir duvar kabartması bizi oldukça şaşırttı diyebilirim. Ptahhotpe in Mastabas, Kuzey Sahra, Bir mezar Duvar resimleri, ilk kez bir İtalyan televizyonunda gösterildi. Bu program, bir arkeolojik buluntuyu anlatıyordu ve hiç bir gariplik yoktu, daha sonra program kayıtları seyredilince duvar kabartmalarında garip bir resmin varlığı dikkati çekti. Beraberce bakalım:

 

kabartmaların sağ alt kenarında iki küçük siyahlık var

evet yanlış görmüyorsunuz, damla şeklinde gözleri ile tipik bir ancient .


 

µ (mutation rate) = n/2N

2n burada toplam doğumların sayısı veriyor, bilimsel bir formül dür elde edilen rakamın büyüklüğü bizi oldukça şaşırtmaktadır. Konumuzu bilimsel açıklamalara çekmek amacında değilim, yazının başında izah etmeye çalıştığım gibi bu yazının maksadı sizlere yeni düşünce yolları açmaktır. Eğer evrende bizden başka canlılar varsa ve bu canlılar dünyalılar ile bir şekilde temas ediyorlarsa ortaya çıkan 2n lerden bir bölümü bu  yine kendi içlerinde çoğalarak nesiller boyunca dünya üzerindeki insanların hem görünümlerinin hem de beyin fonksiyonlarının değişmesine yol açacağı mutlaktır. Ayrıca dünyamızdaki sosyal  ve yapısal değişiklerinde genetik yapımızda bazı değişimlere yol açtığı artık bilimsel olarak ispatlanmıştır. DNA aynı bir bilgisayarın hafıza çipi gibidir ve kendine has metotlar ile çalışır, kötüleri elemine eder. Belki 150 yıl sonra insanlar denizde de nefes alabilecek, belki de düşünceleri ile büyük cisimleri kaldırmak gündelik olaylardan olacaktır.

Erol Erkmen

 

son bölüm