Make your own free website on Tripod.com

Greyler

 

Kafatasları yüzlerine oranla oldukça büyüktür,greylerde aynı özellik gözlemlenmektedir.Dudaklar çok ince olup,greylerde ise yoktur.Burun yok gibidir,grilerde çok ufak olup burun deliği yoktur,kulaklar genelde çok ufak veya yok gibidir,grilerde de aynen bu böyledir.Bu kısım çok ilginç Parmakların bazıları yapışıktır.

 

Grilerde ise hem baş parmak ve tırnak yoktur ve parmaklar yapışıktır.Vücut ısıları yüksektir,grilerle temas edenlerde yüksek olduğunu söylemektedirler.Zeka dereceleri normalin üzerindedir(187),grilerde ise 200 olduğu düşünülmektedir.Ancak zekaları üzerine sadece bizden gelişmiş teknolojiye sahip oldukları için böyle bir tahmin yapılmaktadır.Greylerde ağız fonksiyonu bulunmamaktadır,veya ağız çizgi halinde diş bulunmamaktadır.Grilerin kalplerinin de zayıf olduğu tahmin edilmektedir ,raporlarda nefes nefese kaldıkları gözlemlenmiştir.Belki de dünya atmosferinde böyle bişr sorunla karşılaşıyorlar,acaba kalp yapıları bizim gibi olup da sorunlar mı yaşıyorlar.?Grilerin tümünde yürüme zorluğu var denilemez ama Killburn'un temasında bir tanesinin topalladığı anlatılmaktadır.Progeria hastalarının ince tonlu sesleri vardır,greyler ise konuşamamaktadırlar.bütün bu özellikler greylerin progeria hastaları ile mükemmel benzerlikleri vardır adeta ikiz diyebiliriz.1952 senesinde bir uzaylının canlı olarak hava kuvvetlerinin elinde olduğu ve bilinmeyen bir nedenle öldüğü raporları sızmıştı,acaba bu gri aynı hastalık dan mı öldü? Bütün bunlar açıklanamayacak derecede gizlidir.Evren tek bir varlık tarafından yaratılmışsa ki öyledir,insan formu üniversal olmalıdır ki ,yine bu da öyledir,özellikle alien tiplerini incelediğinizde nordicler,mb,ler insan formuna çok benzemektedirler,grilerde ender bulunan insanlara benzemektedirler,öyleyse bir nevi evrensel genetik kod hepimizi etkilemektedir.grilerin büyük bir kısmı ve dünyalıların çok az bir kısmı bu genetik hastalığın kurbanları olmuş görünmektedir.Grilerde bu genetik hastalık çok daha bellidir ve bizden çok daha fazla konuya eğilmektedirler,insan kaçırma olaylarında grilerin fazla sağlıklı olmadıkları gözlemlenmektedir.Muhtemelen bu uzaylı ırkın milyonlarca yaşında olduğunu,büyük bir çoğunluğunun erken öldüğünü(buluğ olmadan)genetik açıdan bu sorunlarının çözümünü de dünyada aramalarının çok doğal olduğunu düşünebiliriz,ırklarını devam ettirme zorunluğunda oldukları,yok olma tehlikesi karşısında bir uzaylı ırk olması ihtimali çok kuvvetlidir.İyi niyetli olduklarını da söyleyebiliriz,sadece at,inek,boğa cinsel organları ve salgı bezleri üzerinde araştırma yapmakla yetinmektedirler,şimdiye kadar hiç bir gri ,insan öldürmemiştir.DNA ve RNA DNA kalıp vazifesi görmektedir ve RNA denilen birleşimi oluşturmaktadır RNA da şablon vazifesi görür ve amino asit üreterek protein oluşturur,burada DNA vazifesini yapamazsa mutasyon oluşturmaktadır.Örneğin anemia hastalık hücresidir,progeria da birkaç gen in mutasyona uğramış hali olmaktadır.Griler insanları kaçırarak,hayvan cinsel organlarından örnekler alarak ve de insanları çiftleştirerek yeni hybird lerini oluşturmaya çalışmaktadırlar.Kaçırılma olaylarında bu durum sonradan hipnoz ile ortaya çıkmakta ve kaçırılan kişiye söylenmemektedir,kişi sadece bir zaman kaybına uğramakta bu zamanı boşluk olarak hatırlamaktadır. progeria hastalarının kimyasal bulguları oldukça enteresan .insan hastalarda yüksek dozajda hyaluronic asit bulunuyor, idrarlarında ise bol miktarda var ! ,griler acaba bu asidi temin ederek bir nevi serum mu yapıyorlar veya araştırıyorlar

Eğer tanı beni yanıltmıyorsa griler bu sorunu sadece dünyada çözümleyebileceklerine inanıyorlar.Neticede grilerin acıklı öyküsü böyledir.Genetik bazı hastalıklar diğer dünyalarda da vardır,bunun en mantıklı açıklaması da insan formunun evrensel olduğudur,hiç bir canlının üreme organı sırtında ,kafası bacağının ortasında ,elleri göbeğinde değildir,insan formu evrenseldir ama bazı ortamlarda çevreye uyum sağlamıştır,eğer bu doğru ise genetik yapıda büyük benzerlikler vardır,kod belki de aynıdır...Progeria da genetik bir hastalık olduğuna göre griler bu hastalığın en büyük örnekleri olmaktadır.Bu sebeple niyetleri bizimle tanışmak değil ,acıklı öykülerinde bahsettiğimiz sorunu çözümleme uğraşılarıdır..Niyetleri bizimle tanışma olmayan örneğe en uygunu bu türdür.Bu sebeple burada işlenmiştir.Bununla beraber birçok türün de bulunduğunu, bunların da niyetlerinin henüz bizimle tanışmak olmadığını söyleyebiliriz,öyleyse diğer türlerin niyetleri ne olabilir?

bu bölüm için referanslar:

“Oprah Winfrey Show” (UFO abductions,) May 27, 1987
Hopkins, Budd, Intruders p.190
Hopkins, Budd Missing Time, p.59, soft cover edition.
Brown, W. Ted, et.al. “Progeria. A Model Disease for the Study of Accelerated Ageing.” Molecular Biology of Ageing, Plenum Publishing Corporation, 1985
Ogihara, T., et al, “Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome in a 45-year-old man,” American Journal of Medicine, Vol. 81, p.135
Stringfield, Leonard H. Retrievals of the Third Kind, MUFON Symposium Proceedings, 1978
Stringfield, Leonard H. The UFO Crash/Retrieval Syndrome Status Report II, New Sources, New Data, published by MUFON, 1980
“UFO Cover-up Live” TV Show, October, 1988
Parker, Ken. What Exactly is Progeria? 1984 (Pamphlet published by the Sunshine Foundation).
Hutchinson-Gilford Syndrome. National organisation for Rare Disorders, Inc. (pamphlet).
“Recollections of Roswell, Part II” (Video tape).
Zubay, Geoffrey, Biochemistry 2nd Edition Hawk, Hawk’s Physiological Chemistry. McGraw Hill Book Co. (1965)
Tunnessen, Walter W., Jr. M.D. Signs and Symptoms in Paediatrics 2nd Edition
Neilson Handbook of Paediatrics, 13th Edition, pp 1485- 1486
Rallison, Martin L. Growth Disorders in Infants, Children and Adolescents.1986
“Jane Whitney Show,” December 12, 1992 FO abductions).
Clark, Jerome, “UFO Crashes.” Four-part article in FATE Magazine, Jan-Apr 1988.
Jacobs, David M. Secret Life: Firsthand Accounts of UFO Abductions, Simon and Schuster, 1992.
“Geraldo Rivera Show” (Travis Walton abduction), March 26, 1993.
Randle, Kevin D. and Schmitt, Donald R. UFO Crash at Roswell, Avon Books, 1991.

Ana Sayfa