Make your own free website on Tripod.com

Mekansal  Durugörü,Psikometri

Bir örnekle başlıyalım:Amerikan iç savaşı,General Polk adında bir asker,koyu karanlıkda bile ne zaman bir prinç parçasına dokunduysa tuhaf ,metalik bir tat duyduğunu keşfetti.Bu olay o sıralarda ellerinde,içlerinde kuvvetli kimyasallar,ilaç bulunan şişeler tutan öğrencilerle bu tür deneyler yapmakta olan  Dr.Rhodes Buchanan'ı ilgilendirmişti.Dr.Rhodes öğrencilerden bazılarının şişeleri tutmalarından hemen sonra söz konusu olan ilacın bir dozunun  alınmasıyla ortaya çıkan hisleri ve semptomları araştırıyordu.Bu sırada kardeşi jeoloji ile ilgileniyordu ve  jeolojik bir örneği alnının hizasında tuttuğunda,görsel imajlar ile,parçanın geçmiş tarihi ile ilgili bir şeyler görebildiğini keşfetti.Kendisi ve kardeşi arasında telepatik iletişim savlarını çürütecek bir çok deney yaptı ve sonuç olarak araştırmalarını The Soul Of Tings (nesnelerin ruhu) adında bir kitapla yayınladı.Böylece Psikometri olarak bildiğimiz konunun ilk bilimsel temelleri atılmış oldu.Ruh ve Ölçme anlamına gelen 2 Yunanca sözcükden meydana gelen bu deyim,bir kişinin nesnelerden ruh ölçme ve tarih çıkarma yeteneğini tanımlıyor ve bilimsel formatlara oturtuyordu.En basit anlatımla Psikometri nesneyi başlangıç ve ve başvuru noktası olarak kullanan zamanda durugörü dür.Aslında nesne yani madde olmadan da kullanılabilinir.Ancak nesne üzerine konsantrasyon,bu yeteneğin belirli sınırlar içinde tutulmasına yardımcı olur,karışım daima istenmeyen bir olgudur.Pek çok kişi ne yaptıklarına dair herhangi bir fikirleri olmadan bu yeteneklerini kullanırlar.Eski eşya veya mobilyalara veya benzer hatıralara dokunduklarında zişhinlerinde soluk görüntü ve duygular oluşabiliyor.Çok yaygın olarak bu hisler bir çok kişide oluşmaktadır.

Anima Mundi

Dünyada meydana gelmiş her olayın,her şeyin bir tür sanki,canlı sinema kaydı gibi olacak kozmik bir resim galerisi düşünelim,Bu olgu anima mundi dir yani dünyanın ruhu anlamına gelir uzak doğu felsefelerinde ise akaşık kayıt olarak adlandırılır.Örneğin eski mısırda bir ölünün ruhunun yaşadıkdan sonra yargılandığında okunan bu kaydın tahrip edilemez olduğu bilinirdi.Hristiyan incili Yeni Ahit de ve Yuhanna nın vahyi'inde kitapların açıldığı ve ruhların,kayıtlarıyla yargılandıkları söylenmektedir,Diğer dinlerde de benzer olgular  bulunabilir günah ve sevapların bir kayıtdan okunması gibi,bu bir nevi kozmik kaydın mevcudiyetinin bilgisi olabilir.Meydan gelmiş her şeyin bu tür bir kaydını anlıyabilir veya tahayyül edebiliriz fakat durugörür tarafından bazen henüz meydana gelmemiş şeylerin algılandığını nasıl anlıyabiliriz ?.Önceden Görüş  bir çok biçimde belirlenmiş ve denenmiştir.Zamanda durugörünün bu kısmı bu konunun sunabileceği en önemli bilgidir.Kayıtlı tarih boyunca önceden görüş gücü bütün kültürlerde bir ço vasıtalar kullanılarak aranmıştır.Ancak önceden görüş gücünün bir kişde oluşması bir çok yönden tehlikeli olmaktadır.Örneğin başlangıçda yeteneğini fazla çalıştırma eğilimine toplum tarafından itilecek daha sonrada artık bu yeteneğinin güvenilir olmadığını,kendisi keşfedecektir.Önceden Durugörü ye akılcı veya metodlu bir açıklama getirmek son derece zor olmasına karşılık bir formül olay geliştirebiliriz.Alt tarafdaki işlek bir caddeye bakarak,yüksek bina bloklarının camlarının birisinde duran bir adamı düşünecek olursak,yolun karşı tarafında vitrin gezisi yapan bir bayanın yolda ilerleyişini seyrediyor olarak onu düşünebiliriz.gözleri cadde üzerinde gezindiğinde uzun bir merdivenin üzerindeki boyacıyı da görebilir.kadın bu merdivenin ayağına gelmeden kaldırıma doğru düşmeye başlayan boyacının düşürdüğü boya kutusunu görebilir ve"birazdan kazaya uğrayacaksın" diye kadına seslenirse bütünüyle haklı olacaktır.her şey doğru giderse kehanet gerçekleşebilir fakat boya kutusu binadaki herhangi bir engel veya çıkıntıya çarparsa kehanet gewrçekleşmiyecektir.yada boya geniş bir alana sıçrarsa elbise leke olabilir,bu sebeple küçük bir kaza geçirdiği söylenebilir.bu tür örnek bazı önceden görü olaylarının mümkün olan açıklaması olabilir.Durugörür gözlemci,ilgili kişiyle bağlantılı belirli etkilerin faliyetini görür ve bu etkiler aynan devam ettiği sürece sonuç durugörür'ün zihninde hesap edilebilinir.Fakat tam olarak açıklama henüz mümkün değildir.Bu konunun tamamı felsefi fikirlere bağlıdır.Her türden kuramcının veya sahte filozofların av alanıdır.4.ncü boyut  veya 5.nci boyut veya benzer br çok deyim bilgili bir havayla kullanılır,fakat biz bunlara önem vermeyebiliriz,pragmatik olarak önceden görüş vardır demek şimdilik yeterli olabilecektir.Şu anda bunun nasıl çalıştığını bilmiyoruz...

devam                                                                                                                                     Ana Sayfa