Make your own free website on Tripod.com

Bölgesel Reankarnasyon olayları üzerine araştırma 4

 

Anlatılanlar olayların  birer Reankarnasyon olayı olduğu kesindir ama  bunların hepsine Hatalı Reankarnasyon olayları demek daha doğru olacaktır.Reankarnasyon bilindiği kadarı ile bizlerin kontrol edemediği ,henüz tam olarak bilmediğimiz,dini inanışlara doğru kayan bir mekanizma tarafından organize edilmektedir.Reankarne olan varlık asla geçmiş hayatını,yeni hayatında net olarak hatırlayamaz.Oysaki bu olaylarda hatırlanma tam dır.Psychotronics denemeler hatalı reankarnasyon olaylarında,aynı bir ilacın yan tesiri gibi etki gösterebilirler ki,muhtemelen bu dengede karışıklık yaratmaktadırlar.1960-65 yıllarında Amerikanın Moskova elçisinin esrarengiz ölümü dikkatleri çekmişti.Elçilikdeki ölümlerin henüz tam olarak anlaşılamıyan elektromanyetik etkilenmeden olduğu sanılmaktaydı.Bu bulgu üzerine çok gizli bir araştırma projesi başlatıldı ve adına PROJECT PANDORA denildi.Bu proje beraberinde alt dalları olan TUMS, MUTS, ve BAZAR adlı gizli projelerde yürütüldü.Advanced Research Project Agency (ARPA),Deniz kuvvetleri ve Kara kuvvetleri bu projelerde yer aldılar.Projede önemli veriler elde edildi EMF sinyaller ile insanlar uzaktdan tesbit edildiği gibi öldürülebiliniyordu.Moskova elçiliğindeki esrarengiz ölüm çözülmüş ve bu teknik elde edilmişti.psychotronic silah 320 km mesafeden insan üzerinde etki yapabiliyor,metabolizmayı etkileyerek ölüme yol açıyordu.Aşağıdaki şema ise bugünkü kullanım şekillerini sizlere gösteriyor

Proje ve esrarengiz ölümlerin anlatımını  buradan detaylı olarak okuyabilirsiniz

Devam 

Erol Erkmen